Oriëntatie Club MIDDEN BRABANT

Ondernemingsnummer: 451.134.726   -   Staatsbladregistratie 19002/93

Bestuur               Historiek               6u van Leuven               Begijnenrit               Tabellen               Sponsors               Links

 

Historiek

1993:  Na verscheidene jaren actief te zijn bij andere clubs vonden een viertal autosportfanaten elkaar en besloten, dat er nood was aan een nieuwe autoclub in het Leuvense.

A.C.M.B. - Auto Club Midden Brabant werd in september een feit. De stuwende krachten achter deze club waren Mens Lowie; voorzitter - Leys Wilfried; secretaris - Rallypiloot Vannevel  Johan; peter v/d club – Walschaers Robby; sponsor.

De doelstelling was niet zozeer om een rally of rallysprint te organiseren maar eerder de Rittensport te  promoten, een nog tamelijke onbekende tak van de autosport, met als groot voordeel dat je deze kan beoefenen met je dagdagelijkse auto.

ACMB sloot aan bij PAK Vlaams Brabant en VAS, eind 93 werd het bestuur versterkt met Marc Meulemans ondervoorzitter en Wim Wittockx penningmeester.

 
1994: 
De allereerste ACMB rit vond plaats op 11/02/94 en was een initiatierit die bestond uit vier delen van elk +/- 15km en zonder klassement en op 18 juni vond de tweede initiatierit plaats en er volgde nog een 3de en een 4de.

Dat zelfde jaar werd er ook een bestuursverandering doorgevoerd Marc en Wim stopte en Robby werd ondervoorzitter.

 
1995:  Werd een heel plezierig rittensport jaar, ACMB richtte maar eventjes 7 ritten in

Toch werd er een serieuze demper gezet op dit plezier; door een paar spijtige ongevallen tijdens rally’s kwam de autosport in een negatief daglicht te staan en kregen wij het steeds moeilijker om toelatingen van de verschillende openbare besturen te verkrijgen. Het bestuur besloot om alle verwijzingen naar rallysport te vermijden en veranderde de naam van de club in Oriëntatie Club Midden Brabant O.C.M.B.

Oktober 95 kwam er wegens onoverkomelijke meningsverschillen een breuk tussen VAS en ACMB met het gevolg dat onze club samen met een gelijkgestelde club (Altena) in het Antwerpse in december 95 de Vlaamse Oriëntatie Sportfederatie oprichtte. We begonnen met een sluitend reglement op te stellen zodanig dat er, op dat gebied, meer gelijkvormigheid in de verschillende ritten kwam.

Nu wij door VAS als een piratenclub werden omschreven verloren wij een deel van onze leden, voornamelijk zij, die ook actief waren in andere autosportdisciplines en hiervoor een vergunning nodig hadden, zij mochten, op straffe van schorsing van de vergunning, niet deelnemen aan onze ritten.

 
1996: 
Stonden er maar liefst 6 OCMB ritten op de kalender. Onze club bleef zich inzetten op alle vlakken van de provinciale-, nationale- en internationale autosport, de hulp van OCMB werd door menige inrichters van rally’s zeer gewaardeerd, zelfs het begeleiden van een motorrit met ruim 300 motards stond op onze activiteitenkalender, stilaan kreeg onze club een zeer goede naam.

We gingen ook deelnemen aan ritten in Nederland, en dat was toch nog wat anders.

 
1997: 
Een rustig jaar, we verfijnden ons VOSF reglement verder. Lid zijn van OCMB had zo zijn voordelen wij reden zowel VAS als VOSF ritten zo’n 22 per jaar in binnen en buitenland.  Geweldig ………….

23 augustus: de eerste OCMB BBQ, bij den Robby en ……. Wat een succes ruim 100 eters.

1998:  1 juni ging er een oefenrit door in St.Jozef Olen ingetekend door iemand die we nog gaan tegenkomen binnen de club, de Nick, iedereen was het erover eens, hij kan het.

Voor het eerst waren er weer contacten met VAS over een eventuele samenwerking MET hen.

 
1999: 
Nadat er aan de top VAS een grote schoonmaakbeurt was geweest kwamen ze tot het besluit dat datgene wat OCMB al jarenlang had bepleit inderdaad het juiste was. Nadat ze voor al onze grieven een oplossing hadden gevonden, kwamen we overeen dat we echter, zonder onze eigen federatie op te doeken, weer toetraden tot VAS.

Door omstandigheden moest onze voorzitter Lowie Mens er de brui aan geven, zijn plaats werd ingenomen door de ondervoorzitter, Robby Walschaers en diens plaats werd ingenomen door Nick Aerts

OCMB had zich een zeer goede reputatie opgebouwd op het gebied van de kleurenstafkaarten welke voor een groot stuk de verdienste was van Nick die als hydronautoperator een zeer grote kennis heeft van kaartbewerking.

Was ook het jaar dat Wilfried Leys werd verkozen tot voorzitter, van Pak Brabant een zeer grote stap voor een club die ooit door sommige mensen van raad van beheer van VAS als een piratenclub werd bestempeld, verder zaten er nog leden in verschillende functies binnen VAS.

 
2000: 
Het was een goed jaar wij bouwde verder aan het imago van OCMB de club werd meer en meer gevraagd bij initiatieven van andere clubs, controles, rekenbureel, tijdopname, start/finish - wagenpark bemannen, noem maar op de harde kern van OCMB was altijd bereid om te helpen.

OCMB wint voor de eerste maal het interclubkampioenschap van PAK Vlaams Brabant, het bestuur is daar zeer fier op.

 
2001: 
Verder op de ingeslagen weg tot ieders tevredenheid, Wilfried werd opnieuw verkozen als Pak voorzitter. Steeds meer leden begonnen een young timer of een oldtimer klaar te maken om deel te nemen aan rittensport en regelmatigheidsritten..

Meedere piloten, co-piloten en rallyteams uit de andere disciplines rally, rallysprint en slalom,  kozen voor een lidmaatschap bij OCMB.

OMCB wint voor de tweede maal het interclubkampioenschap van PAK Vlaams Brabant.

 
2002: 
Moeilijk jaar voor rallyorganisatoren door het steeds strenger worden van de wetten, gelukkig valt het op het gebied van de rittensport nogal mee. Ons leden aantal zit weer in de lift.

In maart moest ons clublokaal zijn deuren sluiten, wij op zoek en we vonden onze nieuwe stek Taverne “ENSOR” waar we nog steeds elke 3de maandag van de maand vergaderen

OMCB wint voor de derde maal het interclubkampioenschap van PAK Vlaams Brabant.

2003: Tien jaar OCMB nooit gedacht dat we het zolang zouden volhouden . In ons jubileumjaar besloten we om met alle inrichters een éénmalige rit op touw te zetten met daaraan een uitgebreid feestmaal te koppelen , de Brabant Classic Toer werd zeer gesmaakt door de deelnemers . Dit gegeven sterkte onze secretaris om eindelijk werk te maken van een reglement voor een nieuw soort rit die het oriëntatie,en regelmatigheids rijden samen zou brengen.

OCMB wint voor de 4e maal  het interclubkampioenschap van PAK Brabant.

Ons lid Buelens Pascal slaagt er in om zowel het club-, Pak Brabant- als het Vas kampioenschap te winnen


2004: Het reglement van onze secretaris is unaniem goedgekeurd door Vas en er word gestart met een volwaardig kampioenschap de VAS Classics. Dit bestaat reeds uit een 6 tal ritten, waaronder onze Grensrit , elke rit is meer dan 200km lang .

Nog steeds richt OCMB drie ritten in ,de Grensrit , de Duvelrit en de Begijnenrit, maar stilaan begint de behoefte aan nieuw inrichtersbloed zich meer en meer te manifesteren.
Er worden de eerste stappen ondernomen tot een toenadering met B.F.O.V.

OCMB wint voor de 5e maal het interclubkampioenschap van Pak Brabant en Buelens Pascal is weerom Vaskampioen.


2005:
Dit jaar zijn er een paar veranderingen doorgevoerd,  zo werd de Duvelrit van de kalender afgevoerd en kwam er een nieuwe VAS classic proef bij, het eerste jaar nog meetellend voor het PAK kampioenschap.  
De inrichter Jos Laureyn is tevens de voorzitter van de MG Club Limburg.

Er werd tevens beslist om de VOSF-federatie te ontbinden om de eenvoudige reden dat er niemand was die er de nodige tijd kon of wou voor uittrekken, ergens wel een spijtig gebeuren. In de plaats van VOSF werd de Flanders Interclub Challenge (FIC) opgericht wat een kampioenschap is tussen Altena, Titanic, Crrt, Cameleon en OCMB.

VAS kampioen werd weer Buelens Pascal.

Binnen de club word er ook een OCMB Road Cup opgezet  door onze voorzitter naar aanleiding van de 10e Begijnenrit er doen 8 ritten verspreid over het hele jaar mee waarvan er 5 effectief tellen. De winnaars  zijn het team Jerry Hamers – Liliane Claes

Of er nog een vervolg komt van deze Road Cup zal 2006 ons vertellen.


2006:
     Het is een rustig jaar geworden zonder veel hoogte punten , wij hebben nog steeds onze 2 classics (de Grensrit , de 3 provinciën classic) en 1 rittensport (de Begijnenrit) organisaties. 

Er worden steeds minder rittensport proeven ingericht en alsmaar meer classics omdat deze gemakkelijker zijn , je moet maar één klasse inrichten  een zeer spijtige evolutie.

Het 2e jaar dat de Road Cup wordt georganiseerd is de winnaar Tips Eddy. Er is wat minder strijd binnen de verschillende klassen omdat verscheidene teams wat minder wedstrijden hebben gereden.

OCMB wint voor de 7e maal het Pak Vlaams Brabant Interclubkampioenschap.
Het team Walschaers R – Tips E wint het Classic kampioenschap zowel bij PAK Brabant als VAS, Tevens worden ze eerste oldtimer.

Er word voor de 2e maal een lesrit “ De Doenker Weggetjes “ ingericht  in samenwerking  met de Limburgse MG Club wat er volgend jaar mee gebeurt moet nog bekeken worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nedstat Basic - Free web site statistics